Stipendit

Kuoronjohtajan stipendi
Stipendiä voi hakea SNKL jäsenyhdistys jäsenelleen käytettäväksi vuoden aikana myöntämisestä kuoronjohtamistaitoa edistävään koulutukseen joko kotimaassa tai ulkomailla. Hallitus päättää stipendin saajan. Jos stipendin saaja ei ole annettuun määräaikaan mennessä ilmoittanut stipendin käytöstä, annetaan stipendi varalle valitulle yhdistykselle. Mikäli tämäkään ei käytä sitä, niin stipendi raukeaa. Kaikille stipendin hakijoille ilmoitetaan valinnasta.