Suomen Naiskuoroliiton merkkiohjesäännöt

Tässä ohjesäännössä säädetään Suomen Naiskuoroliitto ry:n (myöhemmin SNKL) merkkejä, ruusukkeita ja muita huomionosoituksia koskevista määräyksistä ja myöntöperusteista.

Ansiomerkit ja kunniamerkit anotaan kirjallisesti SNKL:n toimistosta. Kaikki merkit ovat hyväksytyn anomuksen jälkeen lunastettavissa SNKL:n toimistosta.

  1. Jäsenmerkki  

Jäsenmerkin voi lunastaa jokainen sellainen SNKL:oon kuuluvan jäsenkuoron jäsen, joka on oikeutettu kantamaan oman kuoronsa jäsenmerkkiä. Jäsenmerkki voidaan SNKL:n hallituksen päätöksellä antaa myös liiton ulkopuoliselle henkilölle. Huomaa, että jäsenmerkkiä ei käytetä yhdessä kunnia- ja ansiomerkkien kanssa.

  1. Hopeakellot

Hopeakellot voi lunastaa jokainen SNKL:oon tai SNKL:oon kuuluvan yhdistyksen jäsen, joka on kokeessa osoittanut osaavansa SNKL:n hallituksen hyväksymän kutakin hopeakelloa koskevan merkkilauluohjelmiston (perus-, taito- ja mestarimerkkilaulut). Hopeakellot ovat erilaiset laulajille ja johtajille.

  1. Laulajan ansiomerkit

Laulajan 10-vuotisansiomerkki

Laulajan 10-vuotisansiomerkki myönnetään kuoron tekemän anomuksen perusteella laulajalle, joka on vähintään 10 vuotta laulanut SNKL:n jäsenkuoroissa.

Laulajan 20-vuotisansiomerkki

Laulajan 20-vuotisansiomerkki myönnetään kuoron tekemän anomuksen perusteella laulajalle, joka on vähintään 20 vuotta laulanut SNKL:n jäsenkuoroissa.

Laulajan ruusukkeet

30 – vuotisruusuke (valkoinen), 40 – vuotisruusuke (sininen), 50 – vuotisruuseke (valko-sininen), ja 60 -vuotisruusuke (kultainen) myönnetään kuoron tekemän anomuksen perusteella laulajalle, jolle lauluvuosia on kertynyt kyseinen määrä. Ruusuke kiinnitetään ansiomerkin alle. Huomaa, että kannettaessa korkeampi ruusuke syrjäyttää alemman.

 

  1. Kuoronjohtajan ansiomerkit

Kuoronjohtajan 10-vuotisansiomerkki

Kuoronjohtajan 10-vuotisansiomerkki myönnetään kuoron tekemän anomuksen perusteella kuoronjohtajalle, joka on johtanut SNKL:n jäsenkuoroja vähintään 10 vuotta.

Kuoronjohtajan 20-vuotisansiomerkki

Kuoronjohtajan 20-vuotisansiomerkki myönnetään kuoron tekemän anomuksen perusteella kuoronjohtajalle, joka on johtanut SNKL:n jäsenkuoroja vähintään 20 vuotta.

Kuoronjohtajan ruusukkeet

30 – vuotisruusuke (valkoinen), 40 – vuotisruusuke (sininen), 50 – vuotisruusuke (valko-sininen), ja 60 -vuotisruusuke (kultainen) myönnetään kuoron tekemän anomuksen perusteella kuoronjohtajalle, joka on johtanut SNKL:n jäsenkuoroja kyseisen määrän. Ruusuke kiinnitetään ansiomerkin alle. Huomaa, että kannettaessa korkeampi ruusuke syrjäyttää alemman.

  1. SNKL ansiomerkit

Ansiomerkkejä voidaan myöntää SNKL:n jäsenkuorojen ansioituneille jäsenille ja/tai SNKL:n toimintaan osallistuneille aktiivisille jäsenille. Ansiomerkit anotaan SNKL:n hallitukselta kirjallisesti. Kultaista ansiomerkkiä ei voi saada ennen hopeista ansiomerkkiä.

SNKL hopeinen ansiomerkki

SNKL:n hallitus voi myöntää hopeisen ansiomerkin jäsenyhdistyksensä ja/tai SNKL:n toimintaan osallistuneelle ansioituneelle henkilölle.

SNKL kultainen ansiomerkki

SNKL:n hallitus voi myöntää kultaisen ansiomerkin jäsenyhdistyksensä luottamustehtävissä ja/tai SNKL:n toimintaan pitkään ja erityisen ansioituneesti osallistuneelle henkilölle.

  1. SNKL kunniamerkit

Kunniamerkkejä voidaan myöntää SNKL:n luottamushenkilöille tai muutoin SNKL:n ja/tai naiskuoromusiikin hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Jäsenyhdistykset voivat ehdottaa kunniamerkkien saajia SNKL:n hallitukselle kirjallisesti.

Hopeista kunniamerkkiä ei voi saada ennen kultaista ansiomerkkiä. Kultaista kunniamerkkiä ei voi saada ennen hopeista kunniamerkkiä.

Kultainen kunniamerkki voidaan kuitenkin myöntää SNKL:oon kuulumattomalle henkilölle (ilman edellisiä ansio- ja kunniamerkkejä).

SNKL hopeinen kunniamerkki

SNKL:n hallitus voi myöntää henkilölle, joka on toiminut SNKL:n luottamustehtävissä tai muutoin SNKL:n ja/tai naiskuoromusiikin hyväksi.

SNKL kultainen kunniamerkki

SNKL:n hallitus voi myöntää erityisen painavin perustein henkilölle, joka on toiminut SNKL:n luottamustehtävissä tai muutoin näkyvästi SNKL:n ja/tai naiskuoromusiikin hyväksi.

  1. Standaari

Hallitus voi myöntää standaarin harkintansa mukaan ansioituneille kuoroille, yhteistyökumppaneille, kaupungeille tai yksityisille henkilöille tunnustuksena toiminnasta SNKL:n päämäärien hyväksi tai muusta perustellusta syystä.

 Merkkien kantojärjestys

1 Sulasol  valtakunnallisen keskusjärjestön merkint ylinnä
2 Suomen Naiskuoroliitto kultainen tai hopeinen kunnia- tai ansiomerkki
3 Sulasol piirit piirin ansiomerkit
4 Suomen Naiskuoroliitto kuoronjohtajan/laulajan toimintavuosiin perustuva ansiomerkki
5 Suomen Naiskuoroliitto kuoronjohtajan/laulajan hopeakellot
6 Oma kuoro oman kuoron merkki alinna


Jäsenmerkkiä ei käytetä yhdessä kunnia- ja ansiomerkkien kanssa. Lisäksi korkein merkki syrjäyttää alemman, eli hopeinen merkki jää pois, jos henkilö on saanut kultaisen merkin. Samoin ylempi toimintavuosiin perustuva ansiomerkki syrjäyttää alemman.

Suomen Naiskuoroliiton hallitus on hyväksynyt merkkiohjesäännön 31.8.2014