Jäsenkirje 2/2013

Unohtumattomia ilon hetkiä ja naiskuorolaulun riemua naiskuoropäivillä – suunta kohti kesää

Naiskuoropäivät ja Suomen Naiskuoroliiton liittokokous ovat jälleen onnistuneesti ta-kanapäin! Imatran Immet ja Lappeenrannan Naislaulajat ottivat ilon irti emäntäkuoron roolista ja järjestivät meille mukana olleille mieliin painuvan kaksipäiväisen tapahtuman. ISO kiitos Etelä-Karjalaan!
Naiskuoropäivien tapahtumat keskittyivät Imatran Kulttuurikeskukseen, joka tarjosi lois-tavat puitteet niin koulutukselle, konserteille kuin yhtyelaulukilpailulle.

Päivät aloitettiin reippaasti, kun avajaisten jälkeen parisataapäinen naiskuoroväki antoi itselleen vallan omistautua ilmaisulle näyttelijä-laulaja Eija Ahvon opastuksella.

Yhtyelaulukilpailua seurattiin mielenkiinnolla. Voitto meni jälleen kerran Iisalmeen, tällä kertaa Sommelo-yhtyeelle. Toiselle sijalle ponnisti pirteä ja pippurinen Iskuryhmä Imatran Immistä ja kolmannelle sijalle kiilasi Lauluyhtye Ablobatur Joensuusta ennen Retro-tyttöjä Pytingistä ja Poikkitelaa Turusta. Onnea voittajille! Kukin yhtye on jo saanut luvatun kirjal-lisen palautteensa.

Vuoden kuoro 2011 – Kokkolan Naislaulajat esitti syvää luotaavan kokonaisuuden naisen elämästä ”Pinnalla” –esityksellään. Upeaa, asiaan syventynyttä ja ajatuksia herättävää esi-tystä seurasi välillä lasittunein katsein, kun havaitsi miettivänsä itseään kulloiseenkin esi-tettävään tilanteeseen. Hieno konsertti!

Konsertin päätteeksi julkistettiin Vuoden kuoro 2012, joka on Merikosken Laulu Oulusta. Onnittelut Ouluun!

Valtionhotellin Linnasalin seinät pullistelivat, kun naiskuoroväki kokoontui perinteiseen sisarillanviettoon, jota karonkaksi kutsutaan. Paikkakunnan omaleimaisen ja ratkiriemuk-kaan ohjelman lisäksi karonkassa jaettiin vuoden 2012 toimintapalkinnot.

Sunnuntaisen Marian ilmestyspäivän messun musiikkiesityksistä Tainionkosken kirkossa vastasi naiskuoropäivien viisikymmenpäinen naiskuoro. Kiitos Hanna Saarelalle kuoron johtamisesta ja yhteistyöstä seurakunnan kanssa.

Kiitos teille kaikille Imatran naiskuoropäiville osallistuneille naisille! Erityiskiitos menos-sa mukana olleille liittomme kunniapuheenjohtaja Terttu Jauhiaiselle, kunniajäsenillemme Raakel Solvinille ja Anna-Liisa Valkoselle sekä Sulasolin puheenjohtaja Maaria Mannerille - toivon, että viihdyitte viikonlopputapahtumassamme.

Liittokokouksen päätöksiä
Suomen Naiskuoroliiton liittokokous pidettiin 17.3.2013 Imatran Valtionhotellin Imatra-salissa. Kokouksessa oli edustettuna 26 liiton jäsenyhdistystä ja ääniä oli käytettävissä 88. Lisäksi kokoukseen osallistui liiton kunniapuheenjohtaja Terttu Jauhiainen (1 ääni), kun-niajäsenet Raakel Solvin ja Anna-Liisa Valkonen, kummallakin 1 ääni, liiton taiteellinen johtaja, naiskuoroliiton hallitus ja musiikkivaliokunnan jäsenet sekä Sulasolin puheenjoh-taja Maaria Manner.
Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Jaana Karhu Lappeenrannan Naislaulajista ja va-rapuheenjohtajana Nina Kekäle Imatran Immistä. Kokouksen sihteerinä toimi liiton sih-teeri Irma Pakarinen.

Liittokokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti korottaa jäsenmaksuja v. 2013 alusta lukien. Uudet jäsenmaksut ovat:
Henkilöjäsenmaksu 5 eur (ennen 4 eur)
Kannattajajäsenmaksu 20 eur (ennen 17 eur)
Ainaiskannattajäsenmaksu 200 eur (ennen 170 eur).

Sulasol on jo vuoden alussa laskuttanut kuoroilta v. 2013 jäsenmaksut, joten liitto laskut-taa jäsenmaksun korotuksen (1 eur/jäsen) jäsenkuoroilta huhtikuun aikana.

Liiton järjestämien tapahtumien osallistumismaksuksi päätettiin 23 eur/hlö/tapahtuma.

Naiskuoroliiton hallitus:
Puheenjohtaja Helena Toivanen, Joensuu
Varapuheenjohtaja Maija-Liisa Kautonen, Savonlinna (valittiin uudelleen)
Taiteellinen johtaja Rita Varonen, Jyväskylä (valittiin uudelleen)
Hallituksen jäsenet:
Hilkka Heikkilä, Vaajakoski (valittiin uudelleen)
Paula Härkälä, Laukaa
Sirpa Saarenpää, Nokia
Riitta Sorvola, Turku
Taru Vatanen, Iisalmi (valittiin uudelleen)
Kirsi Äikäs, Lappeenranta (valittiin uudelleen)

Työvaliokunta:
Puheenjohtaja Maija-Liisa Kautonen, Savonlinna
Paula Härkälä, Laukaa
Hilkka Heikkilä, Vaajakoski
Helena Toivanen, Joensuu

Musiikkivaliokunta:
Taiteellinen johtaja Rita Varonen, Jyväskylä
Sari Alakulppi, Kittilä
Mari-Anni Hilander, Kuopio (valittiin uudelleen)
Maria Kesäniemi, Kokkola

Vuoden 2011 toimintapokaalit

Eniten peruskelloja: Naiskuoro Pihlaja, Helsinki
Eniten taitokelloja: Forssan Naiskuoro
Turun Naislaulajat
Eniten mestarikelloja: Kiuruveden Naislaulajat
Vuoden Kellokaskuoro on LapinRuska Rovaniemeltä (eniten kellosuorituksia vuoden 2012 aikana.)

Liittokokouksen päätteeksi luovutettiin Suomen Naiskuoroliiton hopeinen ansiomerkki liiton sihteerin tehtävät huhtikuun lopussa jättävälle Irma Pakariselle. Lämpimät kiitok-set sinulle Irma kolmevuotisesta yhteistyöstä – monta kertaa sait lähteä ja nuottipaketteja pakata, mutta ilo pinnassa työsi teit! Toivotamme sinulle rattoisia eläkepäiviä ja lau-luniloa. Liiton toimistoa hoitaa liiton varapuheenjohtaja Maija-Liisa Kautonen yhdessä pu-heenjohtajan kanssa.

Leila Heikkoselle Suomen Naiskuoroliiton kultainen kunniamerkki
Iisalmen Kalevalakuoron ensimmäinen 70-vuotisjuhlakonsertti pidettiin viikko naiskuo-ropäivien jälkeen. Konsertin jälkeen pidetyssä kahvitilaisuudessa Iisalmen Kalevalakuo-ron taiteelliselle johtajalle, Leila Heikkoselle myönnettiin Suomen Naiskuoroliiton kultai-nen kunniamerkki ja samalla hänet kutsuttiin liiton kunniajäseneksi.
Onnittelumme Leilalle kultaisen kunniamerkin johdosta ja kiitos kaikesta Suomen Nais-kuoroliiton hyväksi tähän asti tehdystä työstä.


Naiskuoropäivät Helsingissä 2014

Seuraavat Naiskuoropäivät järjestetään 15.-16.3.2014 Helsingissä. Emäntäkuoro Discan-tus toivottaa kaikki naiskuorolaiset tervetulleiksi Vuosaareen!

Pohjoismainen Naiskuorofestivaali Turussa 2014
Suomen Naiskuoroliitto ry ja Finlands Svenska Damkörsförbund järjestävät yhteispoh-joismaiset naiskuoropäivät Turussa 8.-11.5.2014. Liitteenä on kutsu suomalaisille nais-kuoroille ja se on avoin kaikille. Suomen Naiskuoroliiton edustajina järjestelytoimikun-nassa ovat Riitta Sorvola Turusta ja Raakel Solvin Kokkolasta.

Pohjoismaisesta Naiskuorofestivaalista tiedotetaan liiton nettisivuilla ja sähköpostitse sitä mukaa, kun toimikunta etenee järjestelyissä. Varaa kuitenkin jo nuo päivät kalenterista ja tehkää kuoron kevätretki Turkuun toukokuussa 2014.

Naiskuoroleiri Joutsenossa
Seuraava tapahtumamme on Joutsenossa 30.6.-5.7. pidettävä naiskuoroleiri, johon il-moittautumisaikaa on 14.-30.4. Pidä kiirettä, sillä 100 nopeita ilmoittautujaa pääsee mukaan!!! Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen paikkoja voi tiedustella Maija-Liisa Kautoselta.


Vuoden kuoro 2012 - MONINAINEN, OLENNAINEN, AINAINEN - MERIKOSKEN LAULU
 • Kuoro on aktiivinen naiskuorolaulun sanansaattaja
 • Kuoro on aktiivinen kotipaikkakunnallaan ja tuo esille niin kotikaupunkiaan kuin omaa maakuntaansa esimerkillisellä tavalla
 • Kuorossa hirvittävän paljon NAISIA
 • Kuoroa johtaa energinen, taitava ja iloinen NAINEN
 • Kuoro laulaa naiskuoro-ohjelmistoa – uutta naiskuoro-ohjelmistoa, jota myös tälle kuo-rolle sävelletään
 • TÄMÄ NAISKUORO on iso…sti ja pienesti laulava kuoro, joka vangitsee kuulijansa saun-dillaan ja visuaalisuudellaan
 • Kuoron menestys katselmuksissa on tuottanut kultaisia leimoja
 • Kuoron pienyhtyeen menestys on katselmuksissa tuottanut kultaisia leimoja
 • On tämä kuoro suorittanut merkkilaulutenttejäkin menestyksellä
 • Kuoron taiteellinen johtaja omaa erikoislaatuisen pedagogisen taidon pukea musiikki verbaaliseen muotoon, mihin kuorolaisen on helppo samaistua
 • Kuoron konsertti- ja esiintymistarjonta on menneenä vuotena ollut hengästyttävän len-nokas – se kuorolaisen lempireitti: kirkosta kapakan kautta toreille ja turuille
 • Vuoden kuoro 2012 on … NAINEN…. kolmen äänitteen verran
 • Vuosi sitten tämä kuoro pakkaantui bussiin ja ajoi kohti pohjoista laulamaan naiskuoro-päivillä
 • Tämä NAISkuoro rikkoo onnistuneesti kuoroilmaisun rajoja laulaen ja improvisoiden – laulaen eteenpäin
 • Kuoron taiteellisena johtajana on vuodesta 2001 lähtien toiminut Marita Kaakinen (ent. Pasanen)

JOUTSENON LEIRI 30.6.-5.7.2013

KURSSI
AIKA
OPETTAJAT
HINTA/HLÖ
Louhi-kuoro
28.6-2.7
Rita Varonen, Jyväskylä
290€/190€
Vox Feminae - kuoro
3-5.7
Terttu Jauhiainenm Kerimäki
Raakel Solvin, Kokkola
175€/125€
Perusmerkkilaulut
30.6-5.7
Sari Alakulppi, Kittilä
Anneli Julén, Riihimäki
325€/215€
Taitomerkkilaulut
30.6-5.7
Ulla Kotamäki, Äänekoski
Kirsi Äikäs, Lappeenranta
325€/215€
Mestarimerkkilaulut
Suoritus
30.6-5.7
Elina Koivula, Tampere
325€/215€
Mestarimerkkilaulut
Harjoitus
30.6-5.7
Maria Kesäniemi, Kokkola
325€/215€
Kuoronjohtokurssi
30.6-5.7
Rita Varonen, Jyväskylä
Juha Holma, Tampere
325€/215€
Sovituskurssi
3.7-5.7
Juha Holma, Tampere
225€/155€
Äänenmuodostus
30.6-5.7
Mari-Anni Hilander, Kuopio

Äänenmuodostus
1.7-5.7
ilmoitetaan myöhemmin

Voice massage
30.6-5.7
Anita Lång, Ylivieska
60€/tunti
Säestys
1-5.7
Mirva Helske, Tallinna


Hinnoittelu:
*) Kalliimpi hinta pitää sisällään opetuksen, majoituksen ja ruokailut. Edullisempi hinta sisältää opetuk-sen, lounaan ja iltapäiväkahvin.
**) Täysihoitovuorokausi leirin ulkopuoliselle henkilölle 45 eur
***) Yksittäinen yö aamiaisella 30 eur
****) Jos kurssin jälkeen majoittuu ylimääräisen yön, maksaa hän aamiaisen hinnan 6 eur.

Ilmoittautumisaika leirille on 30.4.2013 saakka naiskuoroliiton nettisivuilla snkl.sulasol.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen kurssipaikkatilannetta voi tiedustella Maija-Liisa Kautoselta, puh. 050 305 2584.

Ilmoittautumismaksu 23 euroa/hlö maksetaan 15.5.2013 mennessä Suomen Naiskuoroliiton tilille Sampopankkiin: FI91 8000 1271 1580 33. Jos kurssi osaltasi peruuntuu, ilmoittautumismaksua ei palauteta.

Kurssimaksun laskuttaa Joutsenon Opisto, joten odota laskua ja maksa opiston tilille!!!!

Alkuperäisiä merkkilauluja sekä perus- ja taitolaulujen harjoituscd:tä voit tilata liiton toimistosta sähköpostilla

Joutsenon leirikirje lähetetään sähköpostilla kaikille ilmoittautuneille kesäkuun alussa.
Huom!!! Kellotentit alkavat torstai-iltapäivällä ja jatkuvat perjantaina.


Sovituskurssi Joutsenon Opistolla 3.-5.7.2013
Tässäpä mukava biisi kuorolleni, mutta mistä löytyisi hyvä sovitus? Tekisinkö sen ihan itse? Osaanko? Sovittaminen ei ole välttämättä mitään rakettitiedettä - itse asiassa kaukana siitä! Hitunen ymmärrystä soinnuista ja laulamisesta, toinen mokoma tietyistä periaatteista, miten hommaa kannattaa lähestyä - ja se on siinä!

Tällä kurssilla, joka sopii niin kuoronjohtajille, kuorolaisille tai muuten asiasta kiinnostuneille, käydään läpi olennaisimmat asiat sovitusten perusteista. Painopisteenä on sovitusten tekeminen ja niiden analysointi yhdessä. Kuoromuodolla ei ole merkitystä. Kaikki mitä tarvitset, on avoin mieli, nuottipaperia, terävä kynä ja ripaus teoriantuntemusta. Lähde tutkimusmatkalle kohti kuorosovittamisen ehtymätöntä aarreaittaa! Kurssille otetaan mukaan 6-8 henkilöä. Sovituskurssi on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Kurssin hinta on 225 eur (täysi paketti)/155 eur (ei maj.). Kurssin opettajana on Suomen Mieskuoroliiton taiteellinen johtaja Juha Holma. Kurssin järjestää Suo-men Naiskuoroliitto ry. Ilmoittautuminen snkl.sulasol.fi –sivulta löytyvällä ilmoittautumiskaavakkeella. Ilmoittautuminen päät-tyy 30.4.2013, minkä jälkeen paikkatilannetta voi tiedustella Maija-Liisa Kautoselta, puh. 050 305 2584.

Kuoronjohdon kurssi Joutsenon Opistolla 30.6.-5.7.2013
Suomen Naiskuoroliitto ry järjestää heinäkuun alussa kuoronjohdon kurssin vasta-alkajille ja kuorojen varajohtajille.
Kurssin ohjelmaan kuuluu:
 • johtamisen tekniikka eri tahtilajeilla
 • stemmaharjoittaminen
 • äänenanto ääniraudalla
 • ohjelmiston valinta
 • äänenmuodostus.

Kurssille otetaan mukaan 10-12 henkilöä. Kurssi on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Kurssin hinta on 325 eur (täysi paketti) /215 eur (ei maj.). Kouluttajina kurssilla toimivat Suomen Mieskuoroliiton taiteellinen johtaja Juha Holma ja Suomen Naiskuoroliiton taiteellinen johtaja Rita Varonen. Ilmoittautuminen snkl.sulasol.fi –sivulta löytyvällä ilmoittautumiskaavakkeella. Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2013, minkä jälkeen paikkatilannetta voi tiedustella Maija-Liisa Kautoselta, puh. 050 305 2584.


SNKL SHOP ♫♫♫♫♫♫♫

Tilaa koko kuorolle käytännöllinen pukupussi esiintymisasuille. Sisällä on erillinen, irrallinen pukupussi. Materi-aali kevyttä, pienen tihkusateen pitävää kangasta, sivussa tasku esim. kengille. Väri musta. Pukupussin taskuun painetaan Naiskuoroliiton logo, joka sisältyy pussin hintaan.
Hinta 25 euroa, sisältää Naiskuoroliiton logon.
Halutessanne painattaa oman kuoron logon tai henkilön nimen painettuna, lisämaksu on 5 euroa/pussi.
Pukupussia tilataan liiton toimistoon ennakkotilausten perusteella ja toimitetaan tilauksen tehneille kuoroittain.

♫♫♫♫♫♫♫
Nuotit ja nuottitelineen saat kätevästi mukaan kestävässä ja pirteän värisessä nuottilaukussa.
Tilaa on myös tuiki tärkeille muistiinpanovälineille ja harjoituspullolle
Hinta 15 euroa, sisältää Naiskuoroliiton logon.
Halutessanne lisäksi oman kuoron logon tai henkilön nimen painettuna, lisämaksu on 5 euroa/laukku.
Mustalla vetoketjulla varustettua laukkua on toimistolla pieni erä, toista mallia löytyy enemmän.
Nuottilaukkua tilataan erä liiton toimistoon Naiskuoroliiton logolla.
Kuoron logolla ennakkotilausten perusteella ja toimitetaan tilauksen tehneille.
♫♫♫♫♫♫♫
Tilaukset pukupussista ja nuottilaukusta tehdään liiton toimistoon sähköpostilla
Tilauksesta tulee selkeästi ilmetä
kuoron nimi, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tavaran toimitusosoite sekä kappale-määrä.
Tilaukset laskutetaan toimituksen jälkeen.

Nuottikauppa on aina auki – käytämme vain alkuperäistä nuottimateriaalia!!

Naiskuoroliiton nuottikauppa on aina auki. Olemme kopioineet liiton nettisivuille snkl.sulasol.fi liiton kustantamien nuottien näytteet (ei koko nuottia). Näistä voit saada vähän maistiaisia, mimmoisesta laulusta on kysymys.
Merkkilaulunuotit on tilattava viimeistään nyt, jotta käytössäsi ovat alkuperäiset kellosuorituksia varten.
♫♫♫♫♫♫♫
Seuraava jäsenkirje tulee syyskuussa. Se sisältää tietoa mm. tulevista naiskuoropäivistä, jotka pidetään 15.-16.3.2014 Helsingissä. Ajankohtaista tietoa päivitetään liiton nettisivuille.

Hyvää ja aurinkoista kevättä kaikille naiskuorolaisille!
Helena Toivanen Maija-Liisa Kautonen
puheenjohtaja varapuheenjohtaja